główna zawartość
artykuł nr 1

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przedstawiamy Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach.

powitanie na stronie BIP
Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przedstawiamy Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach.