główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2022

Zarządzenie 18/2022

w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywna Przyszłość” nadanego Zarządzeniem nr 14/2021 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach z dnia 18 maja 2021 r.

Utworzony: 2022-04-29 | Zmodyfikowany: 2022-05-24 11:09

2. 2022

Zarządzenia 17/2022

w sprawie zmian Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

Utworzony: 2022-04-29 | Zmodyfikowany: 2022-05-09 16:24

3. 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zap. ofertowe dot. projektu "A...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: malarz, tynkarz, płytkarz dla 15 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-26 | Zmodyfikowany: 2022-04-27 13:50

4. 2022

Informacja z otwarcia ofert - Zap. ofertowe dot. projektu "Aktywna przyszłość&q...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: malarz, tynkarz, płytkarz dla 15 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-26 | Zmodyfikowany: 2022-04-27 13:49

5. 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zap. ofertowe dot. projektu "A...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa komputera dla 10 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-27 07:44

6. 2022

Informacja z otwarcia ofert - Zap. ofertowe dot. projektu "Aktywna przyszłość&q...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa komputera dla 10 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-26 | Zmodyfikowany: 2022-04-26 14:49

7. 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zap. ofertowe dot. projektu "A...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: florysta/bukieciarz dla początkujących, dla 4 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-26 | Zmodyfikowany: 2022-04-26 14:47

8. 2022

Informacja z otwarcia ofert - Zap. ofertowe dot. projektu "Aktywna przyszłość&q...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: florysta/bukieciarz dla początkujących, dla 4 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-26 14:41

9. 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zap. ofertowe dot. projektu "A...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: warsztaty krawieckie dla początkujących, dla 4 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-25 16:55

10. 2022

Informacja z otwarcia ofert - Zap. ofertowe dot. projektu "Aktywna przyszłość&q...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: warsztaty krawieckie dla początkujących, dla 4 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-25 16:52

11. 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zap. ofertowe dot. projektu "A...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej dla 4 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-25 16:50

12. 2022

Informacja z otwarcia ofert - Zap. ofertowe dot. projektu "Aktywna przyszłość&q...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej dla 4 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-25 16:48

13. 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zap. ofertowe dot. projektu "A...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla 4 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-25 16:43

14. 2022

Informacja z otwarcia ofert - Zap. ofertowe dot. projektu "Aktywna przyszłość&q...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla 4 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-25 16:42

15. 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zap. ofertowe dot. projektu "A...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: ogrodnik terenów zielonych dla 5 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-25 12:02

16. 2022

Informacja z otwarcia ofert - Zap. ofertowe dot. projektu "Aktywna przyszłość&q...

Dotyczy Zapytania ofertowego - projekt "Aktywna Przyszłość" - przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: ogrodnik terenów zielonych dla 5 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-25 11:57

17. Kadra

Pracownicy

Sikorski Tomasz Dyrektor Kerlin Magdalena Główna Księgowa Biguszewska Magdalena Specjalista ds. kadrowo-płacowych Heflik Monika Specjalista ds. administracyjnych Zielińska Weronika Inspektor Piekarska Urszula Starszy specjalista ds. rozliczeń projektów Musioł Tatiana Starszy specjalista - Koordynator Klubu Integracji Społecznej Rost Irena Pomoc administracyjna Krzisczyk Agnieszka Starszy specjalista ds. reintegracji społeczno-zawodowej Płaczek Monika Pracownik socjalny Brol Tomasz Psycholog ...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2022-04-13 09:23

18. 2022

Zapytanie ofertowe - projekt "Aktywna Przyszłość" - kursy zawodowe (warszt...

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: warsztaty krawieckie dla początkujących, dla 4 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-11 | Zmodyfikowany: 2022-04-11 16:58

19. 2022

Zapytanie ofertowe - projekt "Aktywna Przyszłość" - kursy zawodowe (opieku...

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej dla 4 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-11 | Zmodyfikowany: 2022-04-11 16:53

20. 2022

Zapytanie ofertowe - projekt "Aktywna Przyszłość" - kursy zawodowe (ogrodn...

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: ogrodnik terenów zielonych dla 5 uczestników projektu "Aktywna Przyszłość"

Utworzony: 2022-04-11 | Zmodyfikowany: 2022-04-11 16:45