główna zawartość
artykuł nr 1

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Skargi, uwagi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach.

Zgłaszane sprawy załatwiane są stosownie do wymaganych kompetencji z zachowaniem obowiązujących zasad i procedur postępowania. Sprawy pozostające w gestii poszczególnych komórek załatwiane są w trybie roboczym przez kompetentnych pracowników. Niezależnie od załatwiania spraw na zasadach ogólnych, wynikających z organizacyjnych form funkcjonowania Centrum, Dyrektor CIS przyjmuje interesantów w sprawach różnych codziennie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.