główna zawartość
artykuł nr 1

Słupy ogłoszeniowe (nośniki reklamowe miasta)

Administratorem słupów ogłoszeniowych (nośników reklamowych miasta) dla użytkowników publicznych i komercyjnych jest Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach