główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenia majątkowe podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania oraz o miejscu położenia nieruchomości wskazanych w oświadczeniu.